top of page

香港福建社團聯會

HK FEDERATION OF FUJIAN ASSOCIATIONS

香港福建社團聯會的創會宗旨是“聯絡鄉誼,團結各界人士,積極參與香港事務”。

1.jpg
1.jpg
1(稍大).jpg
bottom of page